Vypracování projektové dokumentace v oborech:
- vytápění
- chlazení
- vzduchotechnika
- solární termické systémy
Zajištění profesí:
- ZTI
- MaR
- elektro
- konstrukčně stavební řešení(statika)
- PBŘ
- akustika
- zpracování PENB/energetického posudku/energetického auditu