Jsem autorizovaným technikem ČKAIT a nabízím tvorbu dílčí projektové dokumentace, především v částech vytápění, chlazení, vzduchotechnika a zdravotní technika (voda, kanalizace a plyn). Dále jsem schopen zajistit PENB, akustické studie. Ve spolupráci se svými partnery mohu zajistit administraci dotací z OPŽP, IROP, OPPIK, případně tvorbu kompletní projektové dokumentace. Dále nabízím poradenské a konzultační služby a zajištění inženýringu v daném oboru.
Projekty provádím od studie proveditelnosti, přes dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, pro výběr dodavatele, až po dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení. Následně mohu nabídnout také výkon autorského a technického dozoru při následné realizaci stavby.